başqalıq

başqalıq
is. Başqa vəziyyətdə, başqa şəkildə olma; dəyişiklik. Hər şeydə bir başqalıq gördüm. – Bir gün bağda böyük hovuzun qarşısında oturmuşdum. Gəlib qalib qarşımdan keçirdiniz. Bu kərrə sizdə bir başqalıq vardı. S. H.. <Müəllim:> Son zamanlarda Xosrovun həyatı və əhvaliruhiyyəsində siz bir başqalıq hiss edirmisiniz? A. Ş..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • ayrılıq — is. 1. Başqalıq, müxtəliflik, birbirinə bənzəməzlik; fərq, uyğunsuzluq. Fikir ayrılığı. Üsul ayrılığı. Bunların arasında heç bir ayrılıq yoxdur. 2. Yaxın adamlarından, sevgilisindən, dostundan uzaqda keçən həyat; hicran, fəraq, firqət. Ayrılığa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cürbəcürlük — is. Cürbəcür olma, müxtəliflik, başqa başqalıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəyişiklik — is. Başqa şəklə (hala) düşmə, başqalaşma, başqalıq; təbəddülat. Xəstənin vəziyyətində dəyişiklik görünür. Cəbhədə heç bir dəyişiklik yoxdur. Temperatur dəyişikliyi. – Mühitimdə gördüyüm şeylərin adlarını, onlarda əmələ gələn dəyişiklikləri yenə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müxtəliflik — is. Bir cür, bir çeşiddə olmama; başqa başqalıq, cürbəcürlük. Adamların görkəmində qəribə bir müxtəliflik vardı. B. Bayramov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tapınmaq — f. 1. Səcdə etmək, sitayiş etmək, ibadət etmək, pərəstiş etmək. <Xəyyam:> Bir tanrıya lazımsa tapınmaq; Zövq əhli tapınsın sana birdən. H. C.. <Elxan:> . . Bütün varlıq mənim qılıncıma deyil, azad diləklərə, azad vicdanlara… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”